Publikace Dagmar Dobšovičové Pintířové přináší výzkum magie na Moravských Kopanicích od počátku devadesátých let dvacátého století.

Bílé Karpaty s roztroušenými usedlostmi a horskými loukami jsou vyjimečné svým geniem loci.

Jedním z fenoménů, vytvářejících neopakovatelné kouzlo Moravských Kopanic je instituce žitkovských “ bohyní “ které tato kniha zkoumá.

publikace
MZM Brno

PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACE 13.12.2016 MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM BRNO