Stalo se již tradicí, že v rámci SLOVÁCKÝCH SLAVNOSTÍ VÍNA A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK v Uherském Hradišti se prezentují také gajdošské muziky.

Málokterý hudební nástroj má tak dlouhou hudební tradici, je součástí hudebního instrumentáře tolika národů a měl takové společenské uplatnění jako dudy. Archaický původ, velké územní rozšíření a důležitá společenská funkce. To jsou základní atributy, které významným způsobem určují důležité postavení gajd mezi ostatními hudebními nástroji.

V lidové hudbě je stále zájem o starou gajdošskou muziku.  Tento pořad bude věnován jen užší oblasti Moravy – Slovácku.  Seznámíme se se zdejší gajdošskou tradicí, kde se ji podařilo zachránit od úplného zapomenutí.

Ani na Slovácku nebyla bez gajdoše muzika, svatba, přástky, dožínky, hody, fašanky nebo jakékoliv jiné lidové veselí. Gajdoši bývali vedle ostatních hudců šiřiteli pravého, ničím nezkaleného lidového umění a význačným činitelem v životě venkovského lidu. Četné gajdošské písně starobylého rázu připomínají jejich tvořivost a obohacují naši lidovou zpěvnost minulých dob.

V nedělním gajdošském programu se představí:

– Gajdoši z Kopanic
Horňácká gajdošská muzika s gajdošem Ivanem Urbánkem
Mužský sbor Folklórního studia Buchlovice s gajdošem Jaroslavem Zámečným

Gajdoši z Kopanic

Gajdoši z Kopanic

Horňácká gajdošská muzika

Horňácká gajdošská muzika

Mužský sbor Folklórního studia Buchlovice

Mužský sbor Folklórního studia Buchlovice

KOMLETNÍ PROGRAM

Fotogalerie z minulého ročníku ZDE