Olga_Vlasakova

Olga Vlasáková  *5.5.1934+11.7.2015 ilustrátorka a malířka, národopisná sběratelka, publicistka.

V sobotu 11.července zemřela v Brně po dlouhé a těžké nemoci ve věku 81 let malířka, výtvarnice, publicistka a národopisná sběratelka paní Olga Vlasáková.

Absolventka Vysoké školy uměleckoprůmyslové věnovala celý svůj aktivní život lidové kultuře a tradicím moravského, zejména slováckého venkova. Ve svých kresbách doprovázených popularizačními texty zachycovala kroje, artefakty lidového umění i předměty související se zvykoslovím, zabývala se výtvarnou symbolikou lidové kultury, jídelníčkem, pranostikami, průběhem obřadů a zvyků atd. .

Malovala plakáty národopisných slavností, ilustrovala pověsti a vyprávěnky, portrétovala nositele lidových tradic. Připravila desítky výstav. Texty Olgy Vlasákové se vyznačují odborností a šíří znalostí a vědomostí o lidové kultuře.


Olga Vlasáková dovedla psát zajímavě a poutavě. Z jejích textů i kreseb je patrná vášnivá zaujatost pro krásu, jíž venkovský člověk obohacoval svůj svět. Olga Vlasáková během své tvorby prošla všechny národopisně živé regiony, setkala se se spoustou zajímavých lidí, nositelů tradice, zaznamenávala průběh zvyků a obyčejů a všechno kresebně dokumentovala. V mnoha případech se jí podařilo zdokumentovat i poslední doklady mizejících tradic.

Tvorba Olgy Vlasákové umožňuje současným generacím nahlédnout do života předků a předat jim pozoruhodné poselství obsažené v projevech lidového umění.


Profil Olgy Vlasákové

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1102732990-folklorika/307295350120001


Publikace Olgy Vlasákové

2.n

Malba Olgy Vlasákové