Klub Štěpánů se 28.12.2011 sešel u příležitosti 30. jubilejního zasedání. Unikátní společnost POPO (POštěpánské POsezení) má svá přísná pravidla a rituály. Každý musí složit slib, v němž se zavazuje, že bude dodržovat stanovy. Všichni členové mají průkazky a navíc mají právo užívat jako další křestní jméno Štěpán. Na každoroční setkání POPO musí každý muž přinést dvě sedmičky kvalitního vína a dvě nožičky klobásek.

Každoroční zasedání a jednání  klubu má svá pravidla. Obrovský sbor chlapů nejdříve zapěje hymnu POPO. Poté následuje přijímání nových členů, poděkování starému starostovi a volba nového. Nezapomíná se ani na odměňování jubilantů a vzpomínku na ty, kteří již nejsou mezi námi. Po oficialitách se začne hodovat. Jí se a degustují vína až do ranních hodin. Chybět samozřejmě nemůže zpěv a muzika. Na scéně bývá až čtyřicet muzikantů z nejrůznějších folklorních oblastí.

Členem POPO se mohou stát muzikanti, tanečníci či zpěváci věnující se aktivně folkloru. Z pasivních jsou to pak ti, kdo jsou příznivci a milovníky fokloru, nebo se jakýmkoliv způsobem přičiňují o propagaci lidové kultury. Nikdo se ale nemůže přihlásit pouze ze své vůle. Každého nového uchazeče musí přivést a doporučit někdo ze stálých členů. Dotyčný je pak rok kandidátem. Po kandidatuře je schválen za právoplatného člena klubu.

„Je to unikátní možnost setkávání se chlapů z Kyjovska, Hradišťska, Podluží i Kopanic. Diskutují a koštují. Setkání začíná ve tři odpoledne a končí až nad ránem. Máme před sebou spoustu času k povykládání “, uvádí publicista a nový starosta klubu Jiří Jilík.

„Vynikající akce, na které se sejdou chlapi, povykládají si a do těchto debat se nám neplete žádná ženská, která by muže tahala za rukáv, aby už šel domů. Krásné je setkávání všech folklorních regionů i vína z celé republiky “, sdílí svůj dojem  Martin Hrbáč.

POPO_2011

další foto ze zasedání klubu…