Lékař, malíř, hudebník a vzácný člověk MUDr. Jiří Holásek, původem z Poštorné (narozen v červnu 1935), se v tomto roce 1dožívá 75 let. Lékařskou fakultu v Brně ukončil v roce 1960. V mládí se věnoval aktivně řeckořímskému zápasu a potápění, ale přitom získal základy hudby a výtvarného umění. Dnes s úsměvem vzpomíná na své umělecké začátky: „Moje malířská kariéra začala trojkou z kreslení ve 3. třídě obecné školy. Můj vzácný, ale přísný otec hned na to nakoupil výtvarné materiály a donutil mne dvě hodiny denně kreslit a malovat podle zakoupených příruček.“ Vedle výtvarné činnosti a domácích povinností musel malý Jiříček na jeho příkaz také dvě hodiny denně cvičit na housle.

V době svých studií v Brně bydlel u svého dobrého přítele akad. malíře Aleše Černého (1920-1984) v ateliéru. Zde uprostřed voňavých pláten a barevných skic nasával J. Holásek do sebe skutečné umělecké prožitky a rozvíjel své malířské schopnosti. Oba umělci spolu sedávali do noci a diskutovali o malířské problematice, inspirovali se navzájem písněmi a hudbou, při které A. Černý často maloval.

Jubilant Jiří Holásek je též výborným muzikantem. Kromě houslí ovládá hru na varhany, gajdy, fujaru, grumle, cimbál a mnoho dalších hudebních nástrojů. Byl dlouholetým spolupracovníkem Fanoše Mikuleckého, byl aktivní při vzniku souboru „Břeclavan“, působil v souboru „Radost“ a v brněnském „Slováckém krúžku“. Po studiu na lékařské fakultě dostal umístěnku do Jeseníků, kde s těžkou pracovní náplní přišel desetiletý umělecký půst.

holasekV roce 1969 mu byl povolen dvouletý studijní pobyt ve Švédsku. Později byl však vyzván, aby se vrátil domů. Neučinil tak z osobních a vědeckých důvodů a stal se emigrantem. Za nepřítomnosti byl odsouzen na dva roky vězení. Spolu s manželkou, lékařkou-ortopedkou, si po narození dvou synů, kteří dodnes ve Švédsku žijí se svými rodinami, zde vytvořili druhý domov. Srdcem však zůstal vždy J. Holásek moravský Podlužák. O tom svědčí i to, že si ve Švédsku založil cimbálovou muziku „Dunaj“, které byl primášem a s níž sklízel úspěchy na různých místech západní Evropy a USA

Pobyt ve Švédsku přinesl anesteziologovi z Břeclavska profesní růst. Vymyslel a přihlásil pět lékařských patentů, byl členem týmu, který pečoval o tehdejšího švédského krále Gustava VI. Adolfa a stal se jeho osobním přítelem, pracoval na klinice chronické bolesti, studoval v Číně akupunkturu. Za svého 25letého pobytu ve Skandinávii oživil nejen své muzikantství, ale také výtvarné umění. Studoval 4 roky privátně umění na Geleborské škole, kde se později stal učitelem. Zasedal v několika uměleckých radách a komisích a vyučoval výtvarné obory v četných vzdělávacích organizacích.
Své rozsáhlé malířské a sochařské dílo vystavoval ve Švédsku, USA, Velké Británii, Španělsku, Portugalsku, v ostatních skandinávských zemích a také v Itálii, Švýcarsku a na Slovensku. Jeho dílo najdeme i v soukromých sbírkách mnoha milovníků výtvarného umění.

Opět s typickým šibalským úsměvem na rtech uvádí: „Za svůj největší umělecký úspěch považuji krádež své bronzové sochy při výstavě ve Westminsterské galerii v Londýně. Byla to první a poslední loupež v této světové galerii.“

Ve své výtvarné tvorbě zachycoval náladu a proměny švédské krajiny a přírody, a dnes také svého rodného Podluží, kam se po sametové revoluci brzy vrátil. Své krajinářské náměty čerpá v oblasti Mikulovska a Pálavy. Malířským štětcem umně zachycuje mizející svět – staré stavby a lidovou architekturu v okolí Sedlece, kde dnes žije.  Ze Švédska si přivezl oblibu v malování květinových vzorů, zachycených svěžími barvami v odvážných barevných kombinacích a osvětlení.

Po návratu domů byl se svou švédskou cimbálovou muzikou přijat prezidentem republiky Václavem Havlem. Později byl však velmi rozčarován svým přijetím doma. Bohaté lékařské znalosti a zkušenosti a dvacetiletou praxi nabídl ministerstvu zdravotnictví. Byl však odmítnut, a dnes si nemůže sám předepsat ani aspirin. Nikdo jej jako lékaře nezaměstnal…

MUDr. Jiří Holásek je zvyklý tvrdě pracovat, na svou rodnou zem nezanevřel, a protože nedokáže sedět se založenýma jiri_holasekrukama, plně se dnes věnuje své malířské zálibě v sedleckém ateliéru. Zde působí také jako varhaník v místním kostele, ale je především muzikantem v cimbálové muzice „Fialka“ z Hodonína, která spolupracuje s dětským souborem „Kordulka“ ze Starého Poddvorova.

Jiří Holásek je člověk vysokých kvalit. Není jen odborníkem v mnoha oborech, ale je i velmi dobrý a veselý člověk, chápavý, milující a tolerantní.
Má rád všechny lidi, a především děti. Jiří Holásek je člověkem hluboce věřícím. Ve Švédsku, které je zemí protestantskou, spolupracoval jako katolík s Vatikánem a jak on sám říká, že jeho největším životním zážitkem byla audience u papeže Jana Pavla II..

Malíř a muzikant, jubilant MUDr. Jiří Holásek, naši besedu po přečtení svého profilu otevřel vzácným glosováním:“Cítím se po přečtení tvého textu jako vdova na pohřbu, která po slovech rozloučení, které o zesnulém manželovi přednesl smuteční řečník, řekla svým plačícím dětem: Děcka, poďme pryč! Zme na cizím pohrebě!“.

Jiří Holásek je nejen výborný člověk, ale také vypravěč, který se nerad chlubí, raději beseduje, vypráví, sděluje své zkušenosti a… chválí druhé.

Foto: Jiří Gabrhel

Rozhovor s MUDr. Jiřím Holáskem naleznete v druhé části magazínu BABYLON zde:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1131721572-babylon/410236100154008/