V zájmu oživování a udržování gajdošských tradicí se v obci Malá Lehota každoročně scházejí gajdoši, gajdošské muziky, výrobcové lidových hudebních nástrojů a lidé, kteří mají rádi lidovou písničku.

Tento gajdošský festival má bohatou historii a těší se velkému zájmu nejen z řad účastníků, ale i široké veřejnosti a sdělovacích prostředků. Gajdošské fašiangy se konají podle katolického kalendáře každoročně poslední pátek před Popeleční středou.

Letos se festival konal 12.2.2010

Místní „krojovaní fašiangovníci“ prošli celou vesnici od domu k domu, na nikoho nezapomněli. Odpoledne proběhlo  vystoupení dětských souborů a večer byl  zaměřený na fašaňkové zvyky.

V letošním programu vystoupilo asi 30 gajdošů a výrobců lidových hudebních nástrojů z celého Slovenska, dále gajdoši z Čech, Moravy i z Francie.

leh