2

Gyöngyös

Ve dnech 8. – 13.8.2009 probíhal ve městě Gyöngyös ( „Děňďéš“ – v překladu Perla ) 9. ročník mezinárodního folklórního festivalu. Do tohoto historického města ležícího asi 100 km  východně od Budapešti ve vinařské oblasti se sjelo mnoho souborů a muzik z různých krajin světa. Jako zástupci ČR byli delegováni Gajdoši z Kopanic a Venkovská dudácká muzika Bedrník z Jižních Čech.

Diváci měli možnost pozorovat různé projevy lidových tradic – počínaje maďarskou kulturou, přes exotické tanečnice z Venezuely, až po kozácké tanečníky ze Sibiře. Festival probíhal ve třech částech města, kde se střídali jednotliví účinkující. Po vystoupení v hlavním areálu se  přecházelo hrát na náměstí a odtud do parku. Tento pořadatelský počin umožnil pokrýt značný divácký zájem o jednotlivé hosty, neboť každý den festivalu bylo možné pozorovat ojedinělé projevy kultury.

Závěrem nezbývá než konstatovat, že se jednalo o velmi zajímavý folklórní festival, na který se bude jistě ještě dlouho vzpomínat.