Pro nejen začínající gajdoše vyšel v hudebním nakladatelství Salve Regina zbrusu nový gajdošský zpěvník.01

Důvodů pro vytvoření tohoto zpěvníku bylo hned několik. Snad nejpodstatnějším je, že při hledání ve zpěvnících je nutno respektovat tónový rozsah gajd a jejich tóninovou strnulost, což hledání značně ztěžuje. Spolu s neobvyklým a u jiných nástrojů nepoužívaným prstokladem se tak gajdy stávají pro mnohé čímsi archaickým až záhadným.

Zpěvník vznikl především z potřeb a přání začínajících gajdošů a zájemců o tento druh lidové písně. Zároveň však může být zajímavý i pro gajdoše zkušené, kteří zatouží poznat a zahrát si melodie i jiného než vlastního regionu. Z příspěvků gajdošů a gajdošských muzik, které v současnosti působí na Moravě a ve Slezsku a dalších písňových sbírek vybral a uspořádal Pavel Číp. Vzniklo tak svým způsobem unikátní dílo, které obsahuje 464 lidových písní a koled z Moravy a Slezska.