K nemnoha muzikantům, jimž se staly právě gajdy osudem, patří i rodinná muzika Gajdoši z Kopanic, již tvoří manželé Bohumil a Lýdia a syn Jiří Gabrhelovi ze Starého Hrozenkova. Jejich vztah k místním tradicím není náhodný ani uměle vypěstovaný; jejich předkové žili od nepaměti v tomto kraji kdysi zapomenutém Bohem i lidmi a spoluvytvářeli jeho duchovní svět. V rodokmenu Lýdie Gabrhelové bychom pod jménem její prababičky Anny Struhárové a babičky Irmy Gabrhelové dokonce rozpoznali dvě ze slavných kopaničárských žen.

Vnitřní svět rodiny Gabrhelových byl tak od prvopočátku spojen s archaizujícím prostředím Kopanic a členství v souborech Kopaničárek a Kopaničár(tehdy pod vedením manželů Kopuncových) jen předzvěstí jejich další cesty. Na počátku 90. let, když povyrostly jejich děti, se poprvé představili veřejnosti na Kopaničárských slavnostech jako rodinná gajdošská muzika. Vzbudili pozornost – vždyť gajdy umlkly na Kopanicích před mnoha desetiletími. Bohumil tak obnovil hudební tradici, když se vydal na nelehkou, ale pro gajdoše typickou cestu vesnického muzikanta–samouka za učiteli – do Brna, na Valašsko, do jižních Čech. Svým nadšením strhl postupně i další příslušníky rodiny.

Vrcholné období prožívají Gajdoši z Kopanic – ustálení v triu: Bohumil, Lýdia a Jiří – v prvním desetiletí tohoto století. Tehdy překračují horizont kraje „Horenky Chabovéj“ a vydávají se hlouběji do karpatských regionů, zvláště na Slovensko a do Polska, aby se setkávali s muzikanty v horských krajích, kde gajdošská muzika patří k živé hudební tradici, a tak úspěšně reprezentovali svůj kraj. Znají je návštěvníci festivalů v Oravské Polhore odkud si Jiří několikrát přivezl cennou trofej ze soutěže mladých gajdošů, v Milovce, Žywcu, kde získali čestné uznání za autentickou interpretaci, v Poznani, v Polajewu, v Zakopaném, ale i na Slovácku – ve Strážnici, v Břeclavi, či ve Vlčnově a také v Čechách – ve Strakonicích, v Praze. Hráli a zpívali v různých krajích na mnoha folklorních setkáních zpěváků a muzikantů, na besedách o Kopanicích v kulturních domech, v muzeích či knihovnách v mnoha obcích a městech. Všude tam poctivě a odpovědně reprezentují svůj kraj, vědomi si povinnosti naplňovat odkaz předků a předávat poselství lidové kultury příštím generacím.

Jak už bylo zmíněno tato gajdošská muzika letos oslaví 20. výročí vzniku. U této příležitosti byl natočen zbrusu nový CD nosič s názvem „Ej moselo by něbyc“, který bude pokřtěn a představen veřejnosti v pátek 11.7.2008 ve 20:00 v Kulturním Domě ve Starém Hrozenkově v celovečerním gajdošském pořadu. Posluchači se mají na co těšit, protože na nosiči zazní známé i méně známé písně z národopisného regionu Moravské Kopanice v podání Gajdošů z Kopanic a rodinné hudecké muziky Škubalových. Na nosiči se také představí jako sóloví zpěváci hosté MUDr. Jiří Holásek a Vít Blaho.

Při křtu tohoto CD nosiče se v připravovaném gajdošském pořadu, který se uskuteční v rámci mezinárodního folklórního festivalu Kopaničárské Slavnosti představí také hosté – sólisté i gajdošské muziky.

Pozvání přijala gajdošská muzika Ruky Na Dudy , která navazuje na gajdošské tadice Moravskoslezských Beskyd v čele s gajdošem Vlastimilem Bjačkem. Tato muzika vždy překvapí publikum svým krásně promyšleným výstupem.

Gajdošská muziky Ruky Na Dudy

Gajdošská muziky Ruky Na Dudy

Dalšími vzácnými hosty, které budeme mít čest představit obecenstvu je gajdošská muzika Polhoranka z Oravské Polhory. Toto muzikantské seskupení pokračuje v živé gajdošské tradici ve svém regionu, ze kterého pochází řady význačných gajdošů.

Gajdošská muzika Polhoranka

Gajdošská muzika Polhoranka

Jako další publikum přivítá legendy slovenského „gajdošství“ v podobě pana Bernarda Garaje a Prof. PaedDr. Bernarda Garaje,CSc. Tito vzácní pánové udržují gajdošskou tradici v podobě rodového muzicírování po více než tři generace.

Bernard Garaj

Bernard Garaj

V gajdošškém programu se také představí MUDr. Jiří Holásek, osobnost lidového intelektuála, člověk moudrý s mnoha životními zkušenostmi, současně muzikant a zpěvák, v jehož podání se lidová píseň stává „citovým výbojem“, zdrojem emocí a výrazem duše.

MUDr. Jiří Holásek

MUDr. Jiří Holásek

Pozvání také přijal skotsko – polský manželský pár a to pan Dr. Lindsay Davidson a Irena Czubek Davidson. Manželé Davidsonovi jsou profesionální hudebníci, sólisté filharmonií. Lindsay Davidson je vynikajícím skotským dudákem, držitelem řady prestižních mezinárodních ocenění a titulů za hru na skotské dudy. Irena Czubek Davidson bravurně ovládá harfu. Není proto divu že obecenstvo bývá vždy doslova omámeno krásou jejich muziky.

Lindsay a Irena Davidsonovi

Lindsay a Irena Davidsonovi

A samozřejmě nebudou chybět jubilanti – Gajdoši z Kopanic, kteří vystoupí za doprovodu hudecké muziky Škubalových.

Gabrhelovi a Škubalovi

Gabrhelovi a Škubalovi

Nepochybuji, že vystoupení zmíněných muzikantů bude pro účastníky již tradičního Setkání Gajdošů milým kulturním zážitkem. Pro diváky je připraveno také překvapení a nebude jiné než muzikantské.

Gajdošský pořad se bude vzhledem k diváckému ohlasu z minulého roku opakovat ve zkrácené podobě také v sobotu 12.7.2008 v přírodním amfiteátru ve Starém Hrozenkově. Srdečně zveme všechny příznivce gajdošské muziky!!!