Příznivce gajdosšké muziky jistě potěší informace, že na letošních Slavnostech vína se budou prezentovat také  gajdosšské muziky.

Málokterý hudební nástroj má tak dlouhou hudební tradici, je součástí hudebního instrumentáře tolika národů a měl takové společenské uplatnění jako dudy. Archaický původ, velké územní rozšíření a důležitá společenská funkce. To jsou základní atributy, které významným způsobem určují důležité postavení gajd mezi ostatními hudebními nástroji. Tento nástroj rozeznívaly ruce pastýřů, kejklířů, žebráků i císařů a králů. Jejich hlas povzbuzoval vojska v bitvách, ozývaly se při slavnostních příležitostech a obřadech panstva i prostého venkovského lidu, v chrámech i v nejhorších putykách. Dudy byly a jsou nástrojem zapomínaným i znovu objevovaným, přesto však zůstaly jedním z nejoblíbenějších nástrojů lidové hudby.

Moravské gajdy, nebo správněji gajdy užívané v lidové muzice na Moravě patřily kdysi k rozšířeným hudebním nástrojům. Z dochovaných historických pramenů je patrné, že gajdy byly v oblibě ve všech oblastech Moravy. Cílem pořadu je prezentace alespoň mála z této velmi bohaté gajdošské tradice.

Účinkují:

– Gajdoši z Kopanic
– Gajdošská muzika ze Staré Břeclavi
– Vacenovská gajdošská muzika


gajdosi_z_kopanic_1


Gajdošská muzika Gajdoši z Kopanic navazující na gajdošské tradice Moravských kopanic.


podluzi


Gajdošská muzika ze Staré Břeclavi prezentující gajdošskou tradici Podluží.


vacenovska_n

Vacenovská gajdošská muzika zastupující tradice kyjovského Dolňácka.


KOMLETNÍ PROGRAM