GAJDOŠSKÉ A DUDÁCKÉ MUZIKY

http://www.gajde.com/ Chorvatský gajdošský orchestr

http://www.dudazenekar.hu/ Maďarký gajdošský orchestr

http://www.lindsaydavidson.co.uk/index.html Lindsay Davidson

http://www.etno.serpent.pl/bands/karpiel-bulecka.html Muzika Jana Karpiela „Bułecki“

http://www.hankarybka.pl/ Výtečná goralská zpěvačka Hanka Rybka a její muzika

http://fickowopokusa.netarteria.pl/ Gajdošská muzika Fickowo Pokusa

http://www.walasi.pl/ Gajdošská muzika Wałasi

http://www.dudziarz.eu/ Dudziarzi  Wielkopolski

http://www.rukynadudy.cz/ Gajdošská muzika RukyNaDudy

http://www.dudacka.cz/ Domažlická dudácká muzika

http://www.svandova-dudacka.ic.cz/ Švandova dudácká muzika Strakonice

http://dudacketrio.wz.cz/ Dudácké trio ze Strakonic

http://www.rodinahlbocka.sk/ Lidová muzika rodina Hlbocká

http://www.bacovsketrio.sk/ Bačovské trio

VÝROBCI

http://www.histnastroje.gajdy.cz/ Pavel Číp a synové

http://www.gajdy.bagpipes.sk/ Juraj Dufek

http://www.dudy-gajdy.net/ Dudy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

CIMBÁLOVÉ MUZIKY

http://www.cmlinda.info/ Cimbálová muzika Linda

http://www.stryci.cz/ Cimbálová muzika Strýci ze Strání

http://www.solan.cz/ Cimbálová a gajdošská muzika Soláň

http://www.cmjm.eu/ Cimbálová muzika Josefa Marečka

ORGANIZACE

http://www.gajdy.sk/ Cech Slovenských gajdošů

http://www.gajdy.cz/ Folklorní občasník nejen o gajdách a dudách

http://www.vusondras.cz/ Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ

http://www.iskopanice.cz/ Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

http://www.osvetadk.sk/ Oravské kultúrne stredisko

http://gajdovacka.osvetadk.sk/ Gajdovačka  – jedinečný gajdošský festival

http://www.koliba-os.ic.cz/ Občanské  sdružení KOLIBA

http://www.goraleslascy.pl/ Górale Ślascy

http://www.ziemiazywiecka.pl/ Ziemia Žywiecka

http://www.ug.istebna.pl/ Gminny Ośrodek Kultury Istebna

http://jirijilik.webnode.com/ novinář a publicista Jiří Jilík

http://www.malezalesi.avonet.cz/ Občanské sdružení MALÉ ZÁLESÍ

http://www.malovanykraj.cz/ Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka